Modern Toyota of Asheboro 35.7035556212994, -79.78082304643225.